physiokey werking

Het werkingsprincipe van de physiokey stoelt op de regulerende functies van het autonome zenuwstelsel en de communicatie tussen de vrije zenuwuiteinden in de huid, de oppervlakkige fascie lagen en het brein. Deze connectie ontstaat al in een van de eerste fasen van onze ontwikkeling in de baarmoeder.

De physiokey maakt bij huidcontact een kleine impuls die slechts op 1 tiende millimeter diepte afgegeven wordt. De receptoren van het zenuwstelsel pikken dit signaal op (net als alle andere informatie uit de omgeving) en geven de informatie (in de elektrische lichaamstaal) aan het brein door.

Ons brein bepaald de reactie, die in een ‘split second’ een huidweerstand verandering teweegbrengt. Deze wijziging wordt door de physiokey gemeten in microseconden, en beantwoord. Dat wil zeggen dat de physiokey iedere microseconde zijn nieuwe impuls aanpast aan de huidweerstand van dat moment. Het lichaam laat door middel van (onbewust geregelde) huid veranderingen precies zien en voelen waar het nieuwe informatie het beste kan opnemen.

physiokey behandeling wordt weleens een dialoog met het lichaamsbrein genoemd. Het is een concreet communicatie middel waarmee we het opsporen van de beste behandelplaats, blokkades en het herstellen van de communicatie in het lichaam vergemakkelijken.

Als je het zou kunnen vergelijken met een mobiele telefoon, waarmee we continue met de buitenwereld in contact staan, in gesprek zijn, appen, stagrammen, locaties vinden en functionele taken mee uitvoeren, kan je de physiokey de smart phone voor de binnenwereld noemen.