disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om in het algemeen te informeren over onze producten en trainingen.

Alle teksten en media uitingen op deze website hebben slechts een informatief doel en zijn niet bedoeld om advies, diagnose of behandeling van een medische professional te vervangen.

Keyserie Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beslissingen die u maakt op basis van deze informatie.

Vertrouwen op de informatie die door Keyserie wordt gegeven, of door anderen op deze website op uitnodiging van Keyserie, is uitsluitend op eigen risico.

Als u een blessure, ziekte, handicap of op één of andere wijze bezorgdheid heeft over het starten van een behandelserie bij één van de therapeuten, raadpleeg dan eerst uw zorgverlener.


Hoewel alles in het werk wordt gesteld om accurate en betrouwbare informatie te presenteren op deze website, doet Keyserie geen garantie voor de juistheid ervan. De informatie wordt verstrekt door Keyserie en terwijl we ernaar streven dat de informatie up-to-date en correct is, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u heeft in deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.


Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Keyserie staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Keyserie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of achter de standpunten staan binnen in deze websites.


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Keyserie Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten lopen. Echter, Keyserie neemt geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor de website als deze tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keyserie Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Keyserie Nederland.

Wij behouden ons het recht voor om informatie over training en producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.